Avís legal

 

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.edupost16.es, és propietat de la GEPS/UAB, amb seu i domicili social a:

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia Edifici B.
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona, Spain

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la UAB o dels tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Universitat, la qual se’n reserva tots els drets.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s’hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d’acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitats de la Universitat

La UAB no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Universitat.

La UAB no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UAB no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

La UAB no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web de la UAB. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per la Universitat o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest lloc web ni el seu disseny.

Queda prohibit, llevat dels casos en què la UAB ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la Universitat sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt.

La UAB es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.